Zusterverenigingen

Nationaal

WSZV Aqua, Wageningen
Blauwe Schuit, Leiden
Boreas, Eindhoven
Broach, Delft
DZ Euros, Enschede
Harpyia, Delft
Histos, Utrecht
Lagakari, Maastricht
Leukotheia, Delft
Loefbijter, Nijmegen
Mayday, Groningen
Nautikos, Tilburg
RSZV, Rotterdam

Nestor, Verbond van Nederlandse Studenten Zeilverenigingen

Amsterdam

Amsterdamse Kamer van Verenigingen
Commissie Intree (UvA)
Universitair Sport Centrum